Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT - Back End Developer (Java) - Digital banking

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
 • 18/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Là thành viên của  Omni Team, tham gia phát triển hệ thống phần mềm lớn, đa dịch vụ  với các sản phẩm  tài chính đa dạng : Account, Saving, Lending, Loyalty.
 • Nghiên cứu tính khả thi về mặt kỹ thuật và đề xuất giải pháp cải tiến công nghệ
 • Xây dựng phần mềm theo đúng tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng, tài liệu phân tích thiết kế và đúng tiến độ
 • Đảm bảo ứng dụng đã được unit test trước khi bàn giao cho đội Kiểm thử.
 • Thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng/ Bộ phận.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Có kinh nghiệm về Java (JSP/Servlet, Framework Struts, Spring, Framework Hibernate)
 • Có kinh nghiệm webservice: Rest API/ Soap API
 • Tổng quan và chuyên sâu về Ngân hàng số, nghiệp vụ phát triển ứng dụng Ngân hàng số.
 • Tác phòng làm việc chuyên nghiệp, giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc và khả năng làm việc nhóm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.