Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT - Business Analyst

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
 • 18/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện phân tích nghiệp vụ các yêu cầu về tự động hóa hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng, đánh giá và đề xuất giải pháp thực hiện; 
 • Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Bộ phận
 • Nhận diện, đánh giá, đề xuất các giải pháp đối với các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động
 • Thực hiện các báo cáo có liên quan theo quy định;
 • Tham gia triển khai công tác cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng

Job Requirement

 • Am hiểu về lĩnh vực phát triển phần mềm; Năng lực hiểu biết & am hiểu nghiệp vụ Tài chính - ngân hàng/  Kế toán
 • Năng lực nắm bắt, phân tích nhu cầu và thiết kế giải pháp đáp ứng bài toán nghiệp vụ chuyên sâu
 • Giao tiếp/ đọc hiểu tốt tiếng Anh chuyên ngành.
 • Thành thạo ứng dụng văn phòng
 • Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp, phân tích và giải quyết vấn đề, trình bày thuyết phục khá tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.