Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT - Chuyên viên Phát triển báo cáo (Senior BI)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Strategy and corporate development division, IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Statistics, IT and Operation Division
 • 31/03/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đảm trách công việc phân tích các yêu cầu xây dựng báo cáo và khai thác dữ liệu nghiệp vụ Ngân hàng.
 • Là đầu mối làm việc với các đơn vị nghiệp vụ & đối tác với OCB về các yêu cầu xây dựng báo cáo & khai thác dữ liệu
 • Phân tích và mô tả chi tiết cho cho các yêu cầu xây dựng báo cáo quản trị, báo cáo nội bộ và khai thác dữ liệu
 • Hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ để đưa ra các kịch bản kiểm thử báo cáo
 • Hỗ trợ nghiệp vụ UAT báo cáo đã được xây dựng
 • Hỗ trợ người dùng cuối sử dụng công cụ BI để xây báo cáo
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Toán, Thống kê, Kinh tế, Tài chính ngân hàng hoặc các chuyên ngành Phân tích dữ liệu.
 • Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu
 • Có kinh nghiệm về phân tích dữ liệu và các công cụ BI, đặc biệt là Tableau
 • Có kinh nghiệm làm việc với SQL và Excel
 • Biết sử dụng các ngôn ngữ truy vấn, xử lý dữ liệu hoặc ngôn ngữ lập trình khác là lợi thế (VD: R, Python, Java,…)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.