Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT - Chuyên viên Quản trị Dữ liệu - Senior Data Governance Specialist

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Strategy and corporate development division, IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Statistics, IT and Operation Division
 • 31/03/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

CHỨC NĂNG

 • Là cầu nối giữa người sử dụng dữ liệu và khối CNTT, tiếp nhận, phân tích các yêu cầu , triển khai các sáng kiến nhằm đảm bảo, cải thiện chất lượng dữ liệu;
 • Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan phân tích và xử lý trong trường hợp có lỗi phát sinh ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu của Kho dữ liệu chung.

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Theo dõi, quản lý, cập nhật từ điển thuật ngữ tại kho dữ liệu tập trung cùng các thông tin liên quan (bảng, cột dữ liệu tương ứng từ các nguồn, cột dữ liệu tương ứng tại kho dữ liệu tập trung, các job vận hành liên quan,…)
 • Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách QTDL như sở hữu dữ liệu, chất lượng dữ liệu, thu thập dữ liệu...
 • Tham gia xây dựng, triển khai và theo dõi quy trình xử lý các vấn đề dữ liệu.
 • Theo dõi, báo cáo và thực hiện nâng cao Chất lượng dữ liệu cho những yếu tố dữ liệu quan trọng.
 • Đề xuất các sáng kiến nâng cao chất lượng dữ liệu trong quá trình theo dõi, triển khai, vận hành các chính sách QTDL
 • Quản lý về phân quyền dữ liệu
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin quản lý, Toán, Thống kê, Kinh tế, Tài chính ngân hàng hoặc các chuyên ngành Phân tích dữ liệu
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Governance hoặc Data Management hoặc Business Intelligence
 • Khả năng nghe nói đọc viết Tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý metadata, business glossary là 1 lợi thế
 • Có kinh nghiệm làm việc với SQL và Excel
 • Biết sử dụng các ngôn ngữ truy vấn, xử lý dữ liệu hoặc ngôn ngữ lập trình khác là lợi thế (VD: R, Python, Java,…)
 • Kinh nghiệm phát triển phần mềm theo Agile

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.