Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT - Chuyên viên Quản trị quy trình

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Competitive
 • Strategy and corporate development division, IT - Hardware / Network, IT - Software, Quality Control (QA/QC), IT and Operation Division
 • 31/01/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

CHỨC NĂNG

 • Xây dựng và  cải tiến hệ thống qui trình thuộc phạm vi toàn hàng 
 • Nhận diện, kiểm soát và xử lý rủi ro liên quan đến qui trình đối với các đơn vị thuộc Khối  Công nghệ và Ngân hàng

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Làm việc với các Đơn vị nghiệp vụ để thu thập, phân tích và xác định yêu cầu xây dựng, cải tiến quy trình, cập nhật, cải tiến và hoàn thiện các qui trình trong phạm vi Khối Công nghệ và Chuyển đổi số
 • Lập các báo cáo có liên quan theo quy định
 • Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh
 • Thực hiện và chịu trách nhiệm các công việc khác được giao bởi Trưởng bộ phận

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm phân tích và trực quan hóa dữ liệu để tìm ra những điểm khó khăn của các quy trình tương lai và có giải pháp cải thiện chúng.
 • Am hiểu quy trình và chính sách Ngân hàng
 • Khả năng hoàn thành các sản phẩm bàn giao và công việc từ đầu đến cuối, bao gồm việc thu thập yêu cầu, xác định phạm vi, phát triển, QA và đánh giá khách hàng.
 • Quen thuộc với các phương pháp Agile, Waterfall và các công việc của BA (Phân tích nghiệp vụ)
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản và đọc hiểu tài liệu tốt
 • Tin học ứng dụng văn phòng (Word, Power Point, Excel), Các công cụ và phần mềm quản lý dữ liệu/ đánh giá hiệu suất (Microsoft SQL Server, AWS,..)
 • Tinh thần, thái độ tốt và khả năng tự học hỏi
 • Có kỹ năng giao tiếp và nhạy bén

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.