Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT - Cloud Architect (Kiến trúc sư hạ tầng Điện toán đám mây)

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Negotiable
 • IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phối hợp xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của bộ phận quản trị máy chủ và lưu trữ gắn liền với kế hoạch & mục tiêu chung của phòng.
 • Quản lý, tư vấn, thiết kế kiến trúc hạ tầng máy chủ và thiết bị lưu trữ
 • Triển khai hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ và các dịch vụ hạ tầng CNTT (cho các dự án)
 • Quản lý, vận hành và giám sát hoạt động hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ
 • Quản lý, cấp phát và thu hồi tài nguyên máy chủ và lưu trữ, cài đặt hệ điều hành cho máy chủ
 • Thực hiện sao lưu và phục hồi dữ liệu, cấu hình liên quan hạ tầng máy chủ và thiết bị lưu trữ tập trung 
 • Tìm hiểu nghiên cứu và chọn giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu và cải tiến chất lượng CNTT 
 • Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động của Bộ phận
 • Báo cáo trực tiếp: Trưởng Phòng Hạ tầng công nghệ
 • Địa điểm làm việc: 40A - B Út Tịch, Phường 04, Quận Tân Bình.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có các chứng chỉ sau:
  • VMWare NSX / Data Center Virtualization
  • Oracle, Oracle Database
  • IBM AIX, IBM WebSphere, IBM MQ
  • AWS Solution Architect Professional/ AWS Advanced Networking & Storage 
  • PMP
 • Tổng quan và chuyên sâu về các hệ thống máy chủ và lưu trữ chuyên dụng
 • Có kiến thức và kinh nghiệm thiết kế  hệ thống máy chủ và lưu trữ chuyên dụng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.