Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT - CV/ CVCC cấp Vận hành hệ thống công nghệ (Devops)

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 Years
 • Competitive
 • Security, IT - Software, Banking, IT and Operation Division
 • 30/06/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý, vận hành và giám sát các hoạt động của: dịch vụ công nghệ, hệ thống công nghệ đảm bảo đáp ứng dịch vụ 247 
 • Chẩn đoán và xử lý các sự cố hệ thống phát sinh 
 • Phối hợp với đối tác và các bộ phận khác trong việc xử lý sự cố hệ thống 
 • Xây dựng các hệ thống môi trường vận hành và kiểm thử 
 • Triển khai ứng dụng, bản vá lỗi vào môi trường Vận hành 
 • Xây dựng, quản lý và cải tiến quy trình, tối ưu vận hành hệ thống 
 • Tham gia các dự án CNTT: Xây dựng môi trường, tiếp nhận bàn giao vận hành hệ thống.
 • Tham gia hỗ trợ người dùng cuối.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành CNTT 
 • Kính nghiệm: 02 năm lĩnh vực NH, Tài chính hoặc liên quan 
 • Có kinh nghiệm về:  K8S/Openshift, Helm, Ingress, Redis, Apache Kafka, NodeJS, Minio, ứng dụng triển khai CI/CD.
 • Có basic về query: PostgreSQL, MongoDB…
 • Kinh nghiệm sử dụng các phần mềm giám sát logs: Jaeger, ELK, Loki, Splunk, Prometheus - Visualization: Grafana, Kibana
 • Khả năng quản lý công việc tốt, tư duy logic tốt.
 • Khả năng học hỏi và ứng dụng công nghệ mới open source
 • Ý thức, trách nhiệm cao về bảo mật thông tin

Điểm cộng nếu có:

 • Vận hành hệ thống liên quan nghiệp vụ Thẻ.
 • Có kinh nghiệm vận hành, làm việc ở các đơn vị áp dụng DevOps, Agile
 • Kinh nghiệm triển khai, vận hành ứng dụng trên Cloud AWS, Azure…

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.