Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT - Front End Web Developer (Angular preferred)

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 Years
 • Competitive
 • IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
 • 30/04/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thiết kế, phát triển và kiểm thử các ứng dụng web front-end bằng Angular và các công nghệ liên quan như HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap...
 • Hợp tác với các lập trình viên back-end và thiết kế giao diện để đảm bảo tính tương thích và tích hợp của các ứng dụng web.
 • Sử dụng các công cụ và thư viện hỗ trợ như Angular CLI, Angular Material, NgRx, RxJS... để tăng hiệu quả và chất lượng của mã nguồn.
 • Tối ưu hoá hiệu suất, khả năng mở rộng và bảo mật của các ứng dụng web.
 • Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp và kiểm tra tự động hóa bằng các công cụ như Jasmine, Karma, Protractor...
 • Sửa lỗi, cập nhật phiên bản và bảo trì các ứng dụng web đã phát triển.
 • Nghiên cứu và áp dụng các xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực phát triển ứng dụng web.
 • Thực hiện các công việc theo phân công của lãnh đạo có thẩm quyền
 • Thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng/ Bộ phận
 • Tuân thủ yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế ứng dụng, kỹ thuật
 • Tuân thủ thời hạn bàn giao
 • Khả năng làm việc cường độ cao
 • Tinh thần trách nhiệm cao

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm hoặc chuyên sâu các công nghệ bên dưới:
  • Frontend Web: Angular, HTML, HTML5, Javascript ES6, JQuery, CSS.
  • Testing: Postman, Unit test
 • Kỹ năng CSS tốt, có kinh nghiệm về Sass, Less,…là một lợi thế
 • Có kỹ năng sử dụng các công cụ và thư viện hỗ trợ như Angular CLI, Angular Material, NgRx, RxJS...
 • Có kỹ năng sử dụng các công cụ kiểm tra và debug như Jasmine, Karma, Protractor, Chrome DevTools...
 • Có kỹ năng sử dụng các hệ thống quản lý phiên bản như Git, SVN...
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
 • Có khả năng tự học và cập nhật kiến thức mới liên tục.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các thuật toán mã hoá: EAS / DES, RSA,…
 • Có kinh nghiệm về Scrum, Agile
 • Có kinh nghiệm về quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án triển khai phần mềm.
 • Có kỹ năng đọc hiểu và viết tài liệu Tiếng Anh, Tiếng Việt
 • Có kỹ năng phân tích tốt yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật, thiết kế
 • Có kinh nghiệm xây dựng ứng dụng đa nền tảng là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm tối ưu, tái cấu trúc mã nguồn tốt là một lợi thế

Yêu cầu khác:

 • Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực ngân hàng, tài chính là một lợi thế

Why you'll love working here

 • 100% salary in probation
 • 13th month salary, year-end bonus from 2-6 months salary base
 • Competitive salary, commensurate with ability
 • Working environment with deep specialization
 • Evaluation for annual salary increase
 • Bonus and welfare regime
 • Regular internal training in professional knowledge and soft skills.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.