Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT - Fullstack Developer

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
 • 11/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thiết kế và triển khai kiến ​​trúc web tổng thể
 • Triển khai giao diện người dùng đã được phê duyệt
 • Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu
 • Đảm bảo toàn bộ hệ thống được thiết kế và xây dựng chạy nhanh và khả năng mở rộng
 • Thiết kế và xây dựng API RESTful.
 • Tích hợp UI giao diện người dùng với các API được xây dựng
 • Thiết kế và thực hiện việc tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD)

Job Requirement

 • Ít nhất ba năm kinh nghiệm với:
  • HTML, CSS và JavaScript. Cập nhật các công nghệ mới nhất là điều bắt buộc, ví dụ: HTML5, CSS3 và ECMAScript 6 (tối thiểu)
  • Một trong (hoặc nhiều) các ngôn ngữ lập trình back-end: Java, C#, JavaScript (NodeJS), PHP, Python, Ruby
  • Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm cập nhật các phương pháp mới nhất và các phiên bản liên quan
  • Quản lý và triển khai máy chủ cho môi trường liên quan
 • Quen thuộc với framework liên quan cả front-end và back-end
 • Nắm vững ngôn ngữ tiền xử lý CSS (CSS preprocessor), bundle và ngôn ngữ, cú pháp, thư viện liên quan (ví dụ: Sass, Less và webpack)
 • Có sự hiểu biết thấu đáo về trải nghiệm người dùng và chiến lược sản phẩm
 • Có kinh nghiệm triển khai các nền tảng kiểm thử và kiểm thử đơn vị
 • Thành thạo với Git (hoặc hệ thống quản lý phiên bản khác theo yêu cầu)
 • Viết code sạch và biết xây dựng tài liệu sẽ được đánh giá cao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.