Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT - Senior UI/UX Designer

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 Years
 • Competitive
 • IT - Software, Arts / Creative Design, Banking
 • 19/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phối hợp cùng Chuyên gia Hành trình trải nghiệm khách hàng để xây dựng các bản prototype cho các dự án trọng điểm DCOE có tham dự. Prototype có thể dựa trên giao diện đã có sẵn hoặc thiết kế hoàn toàn mới
 • Phối hơp cùng Chuyên gia Hành trình khách hàng để hỗ trợ các giám đốc sản phẩm (Product owner) trong việc trực quan hóa (visualize) hành trình trải nghiệm khách hàng trên môi trường số
 • Hỗ trợ DCOE về UI/UX trên môi trường số
 • Liên tục cập nhật các xu hướng Ui/UX mới nhất để đưa ra các tham vấn cho các Chuyên gia Hành trình khách hàng và các giám đốc sản phẩm 
 • Tham vấn với các LOBs về UI/UX để đảm bảo tính nhất quán trong việc thiết kế giao diện người dùng trên môi trường số
 • Thực hiện các đánh giá trải nghiệm khách hàng để liên tục điều chỉnh và nâng cấp giao diện người dùng

Job Requirement

 • Kinh nghiệm thiết kế UI/UX cho các sản phẩm tài chính/bảo hiểm
 • Có khả năng tham vấn về định hướng UI/UX
 • Nắm rõ quy trình dựng và test prototype trong thiết kế UI/UX
 • Có kinh nghiệm làm việc trong team agile là một lợi thế
 • Thành thạo các công cụ liên quan UI/UX như Figma
  Có khả năng sử dụng một số tool như Photoshop/ AI để phục vụ công việc
 • Cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ
 • Khả năng giao tiếp và hợp tác tốt để trao đổi các phương án thiết kế
 • Yêu cầu nộp Hồ sơ thiết kế (design portfolio) đính kèm
 • Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.