Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý vốn - Phòng Quản lý Tài sản Nợ và Có

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
 • 15/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham gia xây dựng các chính sách, hệ thống báo cáo và công cụ điều hành hệ thống mua bán vốn nội bộ (FTP).
 • Theo dõi, tính toán thu nhập, chi phí và hiệu quả mua bán vốn nội bộ trong toàn hệ thống.
 • Xây dựng kế hoạch về nguồn vốn để đáp ứng hiệu quả kinh doanh và tuân thủ các tỷ lệ an toàn thanh khoản theo quy định của NHNN và nội bộ của ngân hàng (tỷ lệ LDR, vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn…)
 • Tổng hợp, cập nhật thông tin lãi suất, benchmark thị trường làm cơ sở điều tiết chính sách lãi suất huy động/cho vay.
 • Thực hiện các báo cáo quản trị nội bộ, hỗ trợ ALCO, tham mưu cho lãnh đạo trong việc điều tiết cấu trúc Tài sản Nợ - Tài sản Có nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động ngân hàng
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ cho NHNN và công việc khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Job Requirement

Trình độ chuyên môn:

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên, chuyên ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng
 • Có kiến thức về Kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, kế toán Ngân hàng.

Kinh nghiệm:

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Tài chính – Ngân hàng.
 • Thành thạo trong việc lập, trình bày và mô tả yêu cầu báo cáo.

Kỹ năng:

 • Ngoại ngữ: Anh Văn giao tiếp, đọc viết tốt.
 • Tin học: sử dụng thành thạo tin học văn phòng Microsoft Office.
 • Phân tích và tổng hợp, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.