Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

NHS - Trưởng nhóm/ Trưởng bộ phận Phát triển sản phẩm Ngân hàng số (Mảng Onboarding khách hàng và sản phẩm tài khoản)

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 10 Years
 • Negotiable
 • Strategy and corporate development division, IT - Software, Customer Service, Personal and Financial Service Division, Other, Banking, Finance / Investment, IT and Operation Division
 • 01/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý, nghiên cứu, phát triển mới và/hoặc điều chỉnh hành trình Onboarding khách hàng và sản phẩm tài khoản qua kênh digital (OCB OMNI)

 • Nghiên cứu và khảo sát thị trường để nắm bắt nhu cầu, hành trình và yêu cầu của khách hàng cũng như các công nghệ, giải pháp để đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng.
 • Xây dựng hành trình khách hàng để Onboarding khách hàng qua kênh online, xây dựng đặt tính/quy trình để chuẩn hóa quy định Onboarding khách hàng trên kênh số.
 • Phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng liên quan đến mảng tài khoản trên OCB OMNI và các kênh online khác với vai trò Product Owner, đảm bảo mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ số đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi.
 • Quản trị danh mục sản phẩm dịch vụ được giao thông qua việc theo dõi quản lý hiệu quả của sản phẩm dịch vụ.
 • Cung cấp các báo cáo quản trị cho ban lãnh đạo để theo dõi hiệu quả của sản phẩm.
 • Phối hợp chặt chẽ với bộ phận marketing, vận hành, phát triển đối tác  …vv để đảm bảo định vị sản phẩm của OCB so với thị trường và đáp ứng mục tiêu đặt ra trong từng thời kỳ.
 • Đảm bảo tính cập nhật và hiệu quả của sản phẩm và quy trình, trong đó có bao gồm chính sách của NHNN

2. Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng như chương trình khuyến mại, thưởng thi đua.

3. Tham gia các dự án phát triển ngân hàng số với vai trò là thành viên dự án hoặc quản lý dự án

Cán bộ quản lý trực tiếp: Báo cáo cho Trưởng Phòng Sản phẩm số

Job Requirement

Trình độ

 • Có bằng cử nhân kinh tế hoặc tài chính ngân hàng hoặc quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực liên quan, có MBA là một lợi thế
 • ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, digital banking.
 • Hiểu biết về thị trường bán lẻ, các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là kiến thức về chuyển đổi số, số hóa, phát triển sản phẩm số (Digital Product owner)

Kỹ năng

 • Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Có khả năng làm việc độc lập và quản lý nhóm
 • Có tư duy phân tích, giải quyết vấn đề, chủ động, cẩn thận, chính xác.
 • Có khả năng phân tích và triển khai user stories trong phương pháp Agile là một lợi thế.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.