Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

NHS - Trưởng nhóm/ Trưởng bộ phận Phát Triển Sản Phẩm Ngân Hàng Số (Mảng Payment)

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Strategy and corporate development division, Banking, IT and Operation Division
 • 01/10/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Phát triển, quản lý, vận hành và kinh doanh các sản phẩm payment: chuyển tiền, thanh toán, thu chi hộ, mua sắm, hạn mức giao dịch và phương thức xác thực

Phát triển và cải tiến các tính năng, dịch vụ tiện ích trên các hệ thống dòng sản phẩm payment

1.    Phát triển, quản lý, vận hành và kinh doanh các sản phẩm số.   

a.    Số hóa sản phẩm dịch vụ chủ lực của Omni theo dòng sản phẩm payment

b.    Số hóa các dịch vụ, tiện ích ngân hàng hằng ngày dành cho khách hàng và số hóa các quy trình nội bộ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Trung tâm Ngân hàng số;

c.     Phát triển, quản lý và chăm sóc tất cả các trải nghiệm người dùng trên nền tảng online (web/app/khác) và kênh truyền thông;

d.    Xây dựng, quản lý và chăm sóc các quy trình (bán hàng, mua hàng và vận hành) liên quan đến cung ứng sản phẩm dịch vụ đến người dùng (khách hàng) trên nền tảng online và kênh truyền thống;

e.    Soạn thảo các văn bản quy định về sản phẩm dịch vụ và quy trình liên quan đến sản phẩm dịch vụ ngân hàng số;

f.      Phối hợp với đơn vị khác (trong và ngoài Trung tâm Ngân hàng số) để triển khai các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng;

g.    Chịu trách nhiệm về số lượng khách hàng giao dịch, chỉ tiêu lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính khác trên sản phẩm dịch vụ số thuộc phạm vi phụ trách.

2. Phát triển và cải tiến các tính năng, dịch vụ tiện ích trên hệ thống ngân hàng số 

Xây dựng, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến các hệ thống thuộc pham vi được phân công;

Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động;Lập các báo cáo có liên quan theo quy định;Lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh

 • Xây dựng và quản lý toàn bộ dòng đời của một nhóm các dòng sản phẩm Tài chính Ngân hàng triển khai trên Digital Banking hoặc có liên quan đến Digital Banking bao gồm: Nghiên cứu thị trường, công nghệ ứng dụng mới, thiết kế và phát triển sản phẩm trên hệ thống Digital, giới thiệu và quảng bá sản phẩm ra thị trường, tổ chức bán hàng và vận hành sản phẩm.
 • Chịu trách nhiệm về PnL của một nhóm các dòng sản phẩm triển khai trên Digital Banking hoặc có liên quan đến Digital Banking.
 • Xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển và kinh doanh sản phẩm gắn liền với kế hoạch & mục tiêu chung của TT dựa trên đánh giá khả năng số hóa, nhân sự, chính sách, quy định của NHNN.
 • Lập ngân sách cho hoạt động phát triển và kinh doanh của sản phẩm một cách chính xác và kịp thời.
 • Tham mưu và tham gia cùng Giám đốc TT NHS/ GĐ Quản lý Sản phẩm số trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của Ban PTNHS.
 • Quản lý công việc và hiệu suất của các Bộ phận thuộc Phòng sản phẩm.
 • Liên tục đo lường hiệu quả và rà soát việc triển khai các kế hoạch phát triển hoặc kinh doanh sản phẩm, điều chỉnh và thực thi, đề xuất các hành động thay đổi cần thiết để nâng cao hiệu quả. 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Tài chính – ngân hàng, kinh tế, ngoại thương hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, trong đó có 03 năm kinh nghiệm quản lý.
 • Am hiểu về thị trường và SPDV trong các lĩnh vực về E-Payment, Banking, Digital Transformation đặc biệt nếu hiểu các SP Thanh toán điện tử (Cổng thanh toán điện tử, Ví điện tử, Digital Banking, Mobile banking....) là điểm cộng
 • Hiểu rõ các bước trong các giai đoạn Phát triển Sản phẩm, Triển khai tích hợp hệ thống, Vận hành dịch vụ,...
 • Ưu tiên nếu đã có từ khoảng 02 năm kinh nghiệm tối thiểu trong các vị trí Product Owner (PO), Business Development (BD)
 • Có khả năng xây dựng tài liệu sản phẩm, mô tả chức năng, giới hạn tính năng sản phẩm, vẽ mô hình các quy trình xử lý giao dịch, quy tắc hoạt động vận hành dịch vụ
 • Có kỹ năng phân tích yêu cầu khách hàng, giới hạn và thống nhất chức năng SPDV; xây dựng & khuyến nghị cho khách hàng lộ trình phát triển các chức năng SPDV
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu, làm việc và trao đổi tiếng Anh với đối tác
 • Có kiến thức về công nghệ, ứng dụng số hóa.
 • Có kiến thức về khách hàng, phân khúc khách hàng, marketing, bán hàng và quản lý vận hành.
 • Kỹ năng quản lý dự án, Kỹ năng tương tác giữa Các phòng ban
 • Kỹ năng lãnh đạo, theo đuổi mục tiêu

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.