Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng bộ phận Hỗ trợ hoạt động thẻ

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 4 Years
 • Negotiable
 • Retail, Customer Service, Banking, Transaction Banking Division
 • 08/10/2023

Job Description

1. Thực hiện công tác liên quan hành chính - nhân sự, kiểm toán nội bộ và các công tác hỗ trợ hoạt động tại Trung tâm Thẻ

 • Triển khai thực hiện công tác hành chính - nhân sự/Công đoàn, giám sát việc tuân thủ quy định nội bộ/OCB của các Phòng/Bộ phận thuộc Trung tâm Thẻ
 • Triển khai theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện kết luận của Kiểm toán nội bộ, Phòng Quản lý rủi ro hoạt động và lập báo cáo cho Ban Giám đốc Trung tâm Thẻ kết quả thực hiện công việc, kiến nghị và đề xuất các giải pháp xử lý liên quan
 • Triển khai lập báo cáo, thông báo về lắp đặt mới/di chuyển địa điểm/an toàn hoạt động ATM/POS cho Ngân hàng Nhà Nước và các Phòng/Ban liên quan

2. Thực hiện công tác liên quan đến hỗ trợ hoạt động ATM/POS toàn hệ thống

 • Triển khai việc xử lý hồ sơ đơn vị chấp nhận thẻ/ATM, cài đặt thiết bị chấp nhận thẻ/ATM, kiểm tra/đối soát liên quan đến thanh toán cho đơn vị chấp nhận thẻ. Đánh giá hiệu quả của đơn vị chấp nhận thẻ do Đơn vị kinh doanh phát triển
 • Tiếp nhận các lỗi phát sinh/yêu cầu lắp đặt/điều chuyển/thay thế/bảo trì/thanh lý ATM/POS trên toàn hệ thống
 • Triển khai thực hiện việc là đầu mối giám sát an ninh, an toàn hoạt động ATM/POS trên toàn hệ thống để đảm bảo ATM/POS hoạt động hiệu quả. Báo cáo định kỳ để có kế hoạch di chuyển các ATM hoạt động không hiệu quả
 • Triển khai việc phối hợp với Đơn vị kinh doanh và Phòng Kho quỹ theo dõi quỹ tiền mặt, thông báo tiếp quỹ ATM trên toàn hệ thống
 • Triển khai việc phối hợp với Đơn vị kinh doanh và Phòng Kho quỹ theo dõi quỹ tiền mặt, thông báo tiếp quỹ ATM trên toàn hệ thống

3. Quản lý và cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng/BP

 • Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Bộ phận
 • Tổ chức thực hiện việc xây dựng các công cụ, báo cáo thường xuyên để nhận diện các rủi ro tiềm ẩn
 • Tổ chức thực hiện, giám sát các báo cáo liên quan đến hoạt động của Bộ phận
 • Triển khai thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh

 

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Tài chính, Kinh tế,...
- Có kinh nghiệm 3-4 năm ở vị trí tương đương trong công ty tài chính, ngân hàng,...
- Am hiểu quy định của tổ chức thẻ và Ngân hàng Nhà Nước, nghiệp vụ về sản phẩm thẻ của ngân hàng
- Khả năng làm việc độc lập, quản lý đội nhóm, tư duy logic, chịu được áp lực công việc, thích nghi nhanh
- Ưu tiên ứng viên có thể bắt đầu công việc sớm
- Có kỹ năng quản lý, khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.