Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng bộ phận Kiểm soát giao dịch thẻ

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 16/02/2023

Job Description

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xử lý khiếu nại và kiểm soát giao dịch thẻ
- Tổ chức thực hiện công tác quản lý và cải tiến quy trình, quy định thuộc phạm vi nội bộ của bộ phận
- Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động của Bộ phận KGDS
- Xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng hiện hữu và khách hàng mới thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng; giải quyết thắc mắc

Job Requirement

- Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế...;
- Có tối thiểu 4 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Am hiểu quy định của tổ chức thẻ quốc tế và NHNN quy định về xử lý khiếu nại, quản lý rủi ro thẻ và rủi ro hoạt động thẻ
- Có kỹ năng quản lý, khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.