Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng bộ phận Kiểm soát giao dịch thẻ

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 16/06/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kiểm soát gian lận thẻ và xử lý khiếu nại giao dịch thẻ 

a. Quản lý công tác chuẩn chi giao dịch thẻ, kiểm tra việc thiết lập các tham số chuẩn chi 

- Quản lý, giám sát và quyết định các vấn đề liên quan đến các chỉ số an toàn trong HĐT 

- Làm việc với các đơn vị liên quan để thiết lập thông số chuẩn chi

- Quản lý tỷ lệ chuẩn chi theo quy định 

b. Kiểm soát gian lận giao dịch thẻ 

- Quản lý, tư vấn cách thức xử lý các tình huống trong quá trình liên hệ khách hàng xác thực giao dịch để phòng chống gian lận và hướng dẫn giao dịch thẻ 

- Tổ chức thực hiện công tác phân tích và xử lý các trường hợp khách hàng sử dụng thẻ OCB không thừa nhận giao dịch, nghi ngờ gian lận từ hệ thống cảnh báo các giao dịch nghi ngờ gian lận của tổ chức thẻ 

c. Kiểm soát việc xử lý khiếu nại giao dịch thẻ bao gồm mảng phát hành và thanh toán 

- Tổ chức thực hiện kiểm tra và hủy giao dịch không thành công của chủ thẻ OCB do hệ thống lỗi từ yêu cầu/ xác nhận của Ngân hàng thanh toán/ đơn vị chấp nhận thẻ 

- Tổ chức thực hiện xử lý hoặc phối hợp với các Phòng/ Ban liên quan xử lý khiếu nại giao dịch thẻ

2. Quản lý và cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng/ BP 

a. Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Bộ phận 

b. Tổ chức thực hiện việc xây dựng các công cụ, báo cáo thường xuyên để nhận diện các rủi ro tiềm ẩn 

c. Tổ chức thực hiện, giám sát các báo cáo liên quan đến hoạt động của Bộ phận  

d. Triển khai thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh

Job Requirement

- Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế...;
- Có tối thiểu 4 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Am hiểu quy định của tổ chức thẻ quốc tế và NHNN quy định về xử lý khiếu nại, quản lý rủi ro thẻ và rủi ro hoạt động thẻ
- Có kỹ năng quản lý, khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.