Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng Bộ phận Quản lý dự án và Phân tích nghiệp vụ thẻ (Card Project Manager).

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 09/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý, điều phối, giám sát tiến độ dự án, nghiên cứu giải pháp và phân tích dữ liệu hoạt động thẻ

a. Điều phối tiến độ dự án, đảm bảo dự án được triển khai theo chiến lược kinh doanh của Trung tâm Thẻ và đúng tiến độ, được nghiệm thu đưa vào sử dụng

b. Đầu mối làm việc với các phòng ban liên quan khảo sát/cải tiến/phát triển nghiệp vụ thẻ, dịch vụ thanh toán thẻ, số hóa tất cả các tính năng của thẻ lên ứng dụng của ngân hàng

2. Quản lý và cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng/Bộ phận

a. Thực hiện xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Bộ phận

b. Thực hiện việc nhận diện, đánh giá các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động

c. Thực hiện, giám sát các báo cáo liên quan đến hoạt động của Bộ phận

3. Quản lý nhân sự thuộc bộ phận

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, tài chính,..

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường ngân hàng tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

- Chịu khó, chủ động học hỏi, không ngại giao tiếp với các tổ chức, có trách nhiệm với công việc được giao

- Ưu tiên ứng viên có thể bắt đầu công việc sớm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.