Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng cụm Dịch vụ tín dụng - Toàn quốc

 • Ha Noi, Da Nang, DakLak, Ho Chi Minh, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau, Bac Lieu, Ca Mau
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking
 • 31/10/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện hỗ trợ trực tiếp thủ tục cho KH về tín dụng và quản lý tài sản đảm bảo, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tạo lập và quản lý hạn mức tín dụng.
- Kiểm soát soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các văn bản liên quan cho đối tượng khách hàng thuộc quản lý trực tiếp của các đơn vị kinh doanh tại Khối Bán lẻ;
- Kiểm soát và phê duyệt hồ sơ giải ngân tín dụng đối với đối tượng KH trên trong hạn mức phê duyệt;
- Đôn đốc và giám sát các đơn vị trong việc hoàn thiện hồ sơ sau giải ngân tín dụng theo đúng quy định của OCB.
- Nghiên cứu và đề xuất cải tiến quy trình kiểm soát giải ngân tập trung đối với khách hàng cá nhân
- Tham gia kiểm tra, kiểm soát rủi ro trong hoạt động hỗ trợ tín dụng và vận hành tác nghiệp.
- Nhận biết, kiểm soát, báo cáo các rủi ro phát sinh và đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
- Tổ chức và duy trì công tác đào tạo, huấn luyện, kiểm tra, đánh giá và tuân thủ các chương trình đào tạo, đảm bảo tăng cường hiệu suất nhân viên trong đơn vị.
- Thực hiện các công việc hỗ trợ đơn vị kinh doanh: lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của ĐVKD; hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp những khó khăn vướng mắc từ đội ngũ bán hàng và đơn vị kinh doanhv.v…;
- Chịu trách nhiệm về việc ký đại diện OCB xác nhận giao dịch trên hồ sơ theo ủy quyền tại từng thời kỳ;
- Phân bổ công việc, điều phối nhân sự trong Cụm DVTD đảm bảo hoạt động hiệu quả và hỗ trợ xử lý nghiệp vụ của các ĐVKD phụ trách;
- Phối hợp cùng các phòng ban liên quan để thực hiện công tác giải ngân, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ;
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng hoặc liên quan.
- Có ít nhất 05 năm công tác tại ngân hàng vị trí Trưởng nhóm hoặc có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu pháp luật và quy định về tín dụng, quản lý tài sản bảo đảm và các quy định về nghiệp vụ xử lý giao dịch tín dụng;
- Có kỹ năng quản lý: lập kế hoạch và tổ chức;
- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, soạn thảo văn bản, tin học, tính hệ thống.
- Kỹ năng phân tích, đánh giá và ra quyết định, giải quyết vấn đề;
- Khả năng kết nối, huấn luyện và phát triển con người;
- Chịu được áp lực cao trong công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.