Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CVC/CVCC Quản trị trải nghiệm khách hàng

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Personal and Financial Service Division, Banking
 • 02/03/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng các hành trình trải nghiệm khách hàng theo từng sản phẩm của OCB, ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm về sản phẩm cho vay.
 • Xây dựng và triển khai đo lường các tiêu chuẩn dịch vụ với khách hàng và nội bộ.
 • Xây dựng và triển khai hệ thống thu thập dữ liệu phản hồi của khách hàng theo quy chuẩn để xác định những chỉ số trọng yếu có tác động lớn đến trải nghiệm khách hàng.
 • Xây dựng và thực hiện các chỉ số đo lường về trải nghiệm khách hàng, giám sát/đánh giá sự biến động của các chỉ số theo từng phân khúc khách hàng.
 • Trải nghiệm sản phẩm, nghiên cứu thị trường để đưa ra các cải tiến, thay đổi trong toàn bộ quá trình tương tác của khách hàng với dịch vụ, đề xuất và phối hợp các đơn vị khác để thực hiện.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan và các công việc khác theo phân công từ Ban Lãnh đạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Có kinh nghiệm quản lý chất lượng dịch vụ/ trải nghiệm khách hàng trên 1 năm (CVC) và 2 năm (CVCC).
 • Thành thạo excel, có kỹ năng phân tích thống kê và xây dựng các báo cáo tự động.
 • Am hiểu các công cụ đo lường trải nghiệm khách hàng
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, phân tích và phản biện.
 • Có thể đi công tác tỉnh dài ngày.
 • Làm việc tại TP.HCM hoặc Hà Nội (ưu tiên TP.HCM)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.