Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Phát triển nguồn nhân lực (phụ trách hoạt động văn hóa, phát triển nhân tài)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Arts / Creative Design, Banking, Human Resources, Advertising / PR / Communications, Human Resources Division
 • 15/12/2023

Job Description

1. Xây dựng, triển khai các hoạt động phát triển văn hóa tổ chức, gắn kết nhân sự:

 • Thiết kế và thực hiện các hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa, gắn kết
 • Phát triển và thực hiện truyền thông nhằm lan tỏa văn hóa
 • Lên kế hoạch, sáng tạo ý tưởng và thực hiện các ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của OCB, hướng tới truyền thông, lan tỏa các giá trị cốt lõi, văn hóa của OCB nhằm gắn kết, đẩy mạnh tinh thần làm việc, hướng tới xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc và hiệu quả;
 • Lên ý tưởng, lập kế hoạch và chủ trì tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết giữa các cán bộ nhân viên trong ngân hàng;
 • Triển khai hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa gắn kết tại OCB và đề xuất các giải pháp cải thiện;
 • Biên soạn và chuẩn hóa các tài liệu văn hóa doanh nghiệp (Sổ tay văn hóa doanh nghiệp; bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực hành vi; Bộ tiêu chí đo lường các tiêu chuẩn văn hóa; Quy chế văn hóa doanh nghiệp; …)

2. Tham gia xây dựng, triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực:

 • Tham gia xây dựng các chính sách và triển khai các chương trình thu hút, phát triển nhân sự tiềm năng để kế thừa, thay thế các vị trí công việc chủ chốt tại OCB;
 • Tham gia xây dựng các chương trình và các kênh phát triển thương hiệu nguồn nhân lực OCB;
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: QTNNL, Truyền thông, Marketing, Ngoại Thương, Ngoại Giao, Ngoại ngữ, Kinh tế, Học viện Báo chí Tuyên truyền hoặc các ngành có liên quan
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Am hiểu về phương thức xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ
 • Phương pháp thu thập thông tin, phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa tổ chức và đề xuất giải pháp
 • Tư duy tốt về thiết kế hình ảnh, ấn phẩm truyền thông
 • Có khả năng biên tập nội dung, chỉnh sửa video
 • Xây dựng mạch câu chuyện/ kịch bản
 • Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt khi tổ chức event/ phỏng vấn nhân vật
 • Năng động, sáng tạo, kết nối văn hóa phong trào tốt, nắm bắt nhanh nhạy các xu hướng mới.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.