Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - CVCC Phân tích tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch Hồ Chí Minh 31/10/2022
2 HO - Chuyên viên Kiểm soát sau, Phòng Kế toán Hồ Chí Minh 31/10/2022
3 HO - CVCC Mô hình và báo cáo QLRR hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
Hồ Chí Minh
25/10/2022
4 HO - Senior Innovation Lab Specialist (Chuyên viên cao cấp Đổi mới sáng tạo) Hồ Chí Minh 19/10/2022
5 Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp MIS Thẻ Hồ Chí Minh 13/10/2022
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.