Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Chuyên gia Quản lý chuyển đổi (TMO) Hồ Chí Minh 31/05/2024
2 HO - Trưởng nhóm/CVCC Phát triển nguồn nhân lực (phụ trách Total Reward) Hồ Chí Minh 30/04/2024
3 HO - Trưởng nhóm/CVCC Phát triển nguồn nhân lực (Quản trị hệ thống nhân sự, phân tích dữ liệu nhân sự) Hồ Chí Minh 30/04/2024
4 HO - Chuyên gia Quản trị rủi ro công nghệ, Khối Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh 20/04/2024
5 HO - Giám đốc Phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI, Khối CIB Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/12/2024
6 HO - Trưởng bộ phận Đầu tư giấy tờ có giá - Phòng Đầu tư Hồ Chí Minh 28/04/2024
7 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Xử lý yêu cầu Thẻ Hồ Chí Minh 25/04/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.