Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - HCM, Toàn Quốc Hồ Chí Minh
Toàn quốc
KV Đông Nam Bộ
31/03/2019
2 Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - Toàn quốc Hồ Chí Minh
Toàn quốc
KV Đông Nam Bộ
31/03/2019
3 Giám đốc quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Toàn quốc Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Toàn quốc
31/03/2019
4 Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - HCM, Toàn quốc Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Toàn quốc
31/03/2019
5 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên Trung tâm thẻ Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/03/2019
6 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân Toàn quốc 31/03/2019
7 Trưởng bộ phận Hậu kiểm Hồ Chí Minh 21/04/2019
8 Chuyên Viên Tác Nghiệp Tài Trợ Thương Mại Hồ Chí Minh 21/04/2019
9 Chuyên viên kinh doanh ngoại hối Hồ Chí Minh 20/04/2019
10 Chuyên viên cải tiến quy trình nghiệp vụ dịch vụ khách hàng Hồ Chí Minh 15/04/2019
11 Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - Bình Dương (Tân Phước Khánh, Bến Cát) Bình Dương 13/04/2019
12 Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Bình Dương (Tân Phước Khánh, Bến Cát) Bình Dương 13/04/2019
13 Chuyên viên Giám sát tín dụng trực tiếp Hà Nội
Hồ Chí Minh
12/04/2019
14 Chuyên viên quản lý rủi ro tổng hợp Hồ Chí Minh 31/03/2019
15 Chuyên viên Thanh toán (biết tiếng Hoa) Hồ Chí Minh 31/03/2019
16 Chuyên viên chính sách tín dụng Hồ Chí Minh 31/03/2019
17 Nhân viên kinh doanh vốn Hồ Chí Minh 31/03/2019
18 Chuyên viên Phát triển đối tác ô tô và Bất động sản Hồ Chí Minh 31/03/2019
19 Chuyên viên Phát triển sản phẩm khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh 31/03/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.