Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Giám đốc Phòng giao dịch Củ Chi Hồ Chí Minh 31/10/2022
2 CV/ CVCC Tư vấn đầu tư - HO (Mảng trái phiếu doanh nghiệp) Hồ Chí Minh 30/11/2022
3 [KHĐC] Trưởng Bộ Phận Vận Hành Thẻ (Card Operations Manager) Hồ Chí Minh 15/11/2022
4 [KHĐC] Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Kế Toán Thẻ Hồ Chí Minh 15/11/2022
5 Nhân viên/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá Hồ Chí Minh 27/10/2022
6 HO - CVCC Phân tích tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch Hồ Chí Minh 31/10/2022
7 HO - Chuyên viên Kiểm soát sau, Phòng Kế toán Hồ Chí Minh 31/10/2022
8 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Sản Phẩm Thẻ Hồ Chí Minh 26/10/2022
9 [KHĐC] Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Digital Banking Hồ Chí Minh 31/10/2022
10 [KHĐC] Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Dự Án Mobile App Hồ Chí Minh 31/10/2022
11 Giám đốc trung tâm RB (bán lẻ) Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
31/10/2022
12 HO - Chuyên gia Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh 20/10/2022
13 [KHĐC] Trưởng Bộ Phận Quản Lý Danh Mục (Portfolio Manager) Hồ Chí Minh 07/10/2022
14 [KHĐC] Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Phòng Chiến Lược Thu Hồi Nợ) Hồ Chí Minh 30/09/2022
15 HO - CVCC Quản trị hiệu suất, Khối KHDN Hồ Chí Minh 30/09/2022
16 OTB 2022 - Quản trị viên tập sự - OCB Talented Bankers 2022 Hồ Chí Minh 31/10/2022
17 Giám Đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Miền Bắc Hà Nội
Hải Phòng
Thanh Hóa
Nghệ An
18/10/2022
18 Chuyên viên cao cấp Kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp Hồ Chí Minh 30/11/2022
19 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Xử lý yêu cầu Thẻ Hồ Chí Minh 21/10/2022
20 Nhân viên/ Chuyên viên Điều hòa vốn - Phòng Quản lý Tài sản Nợ và Có Hồ Chí Minh 15/10/2022
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.