Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - HCM, Toàn Quốc Hồ Chí Minh
Toàn quốc
KV Đông Nam Bộ
31/03/2019
2 Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - Toàn quốc Hồ Chí Minh
Toàn quốc
KV Đông Nam Bộ
31/03/2019
3 Giám đốc quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Toàn quốc Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Toàn quốc
31/03/2019
4 Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - HCM, Toàn quốc Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Toàn quốc
31/03/2019
5 Giao dịch viên - HCM, Toàn quốc Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Toàn quốc
31/03/2019
6 Chuyên viên dịch vụ tín dụng (Hỗ trợ kinh doanh) - HCM, Toàn quốc Hồ Chí Minh
Toàn quốc
KV Đông Nam Bộ
31/03/2019
7 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân Toàn quốc 31/03/2019
8 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp Toàn quốc 31/03/2019
9 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân Toàn quốc 31/03/2019
10 [THỰC TẬP SINH] Giao dịch viên Toàn quốc 31/03/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.