Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - HCM, Toàn Quốc Hồ Chí Minh
Toàn quốc
KV Đông Nam Bộ
31/03/2019
2 Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - Toàn quốc Hồ Chí Minh
Toàn quốc
KV Đông Nam Bộ
31/03/2019
3 Giám đốc quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Toàn quốc Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Toàn quốc
31/03/2019
4 Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - HCM, Toàn quốc Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Toàn quốc
31/03/2019
5 Giao dịch viên - HCM, Toàn quốc Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Toàn quốc
31/03/2019
6 Chuyên viên dịch vụ tín dụng (Hỗ trợ kinh doanh) - HCM, Toàn quốc Hồ Chí Minh
Toàn quốc
KV Đông Nam Bộ
31/03/2019
7 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên triển sản phẩm Hồ Chí Minh 31/03/2019
8 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên quản lý tài sản nợ & có Hồ Chí Minh 31/03/2019
9 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên phòng nhân sự Hồ Chí Minh 31/03/2019
10 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên kế toán Hồ Chí Minh 31/03/2019
11 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên trung tâm đào tạo Hồ Chí Minh 31/03/2019
12 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên Trung tâm thẻ Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/03/2019
13 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên bán hàng trực tiếp Hồ Chí Minh 31/03/2019
14 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân Toàn quốc 31/03/2019
15 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp Toàn quốc 31/03/2019
16 [THỰC TẬP SINH] Nhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân Toàn quốc 31/03/2019
17 [THỰC TẬP SINH] Giao dịch viên Toàn quốc 31/03/2019
18 Trưởng bộ phận Hậu kiểm Hồ Chí Minh 21/04/2019
19 Chuyên Viên Tác Nghiệp Tài Trợ Thương Mại Hồ Chí Minh 21/04/2019
20 Chuyên viên quản lý rủi ro và tuân thủ CNTT Hồ Chí Minh 19/04/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.