Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
21 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Kiểm soát viên - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Hà Nội
Lào Cai
Ninh Bình
Quảng Bình
Bình Định
...
31/07/2024
22 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giao dịch viên - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Hà Nội
Lào Cai
Ninh Bình
Quảng Bình
Bình Định
...
31/07/2024
23 Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản trị vận hành Thẩm định giá Hồ Chí Minh 06/08/2024
24 HO - Thực tập sinh Quan hệ nhà đầu tư IR, P. Tài chính kế hoạch Hồ Chí Minh 15/08/2024
25 [Liobank] - Head of Customer Service Hồ Chí Minh 15/08/2024
26 HO - CVCC Quản trị nợ, Khối KHDN lớn CIB Hồ Chí Minh 31/08/2024
27 HO - Giám đốc/CVCC thúc đẩy sản phẩm Kinh doanh kiều hối,ngoại hối, Khối RB Hồ Chí Minh 31/08/2024
28 HO - CVCC Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm Phi nhân thọ, Khối bán lẻ Hồ Chí Minh 31/08/2024
29 HO - CV/CVCC quản trị hiệu suất - Khối KHDN lớn Hồ Chí Minh 31/08/2024
30 HO - CVCC Phát triển sản phẩm phi tín dụng KHDN, Khối SME Hà Nội
Hồ Chí Minh
03/08/2024
31 Hội sở - Trưởng nhóm kỹ thuật, P Hành chính quản trị Hồ Chí Minh 31/07/2024
32 HO - CVCC Đào tạo trực tiếp, P. Đào tạo Hồ Chí Minh 31/07/2024
33 Hội sở - Chuyên viên Giám sát tuân thủ, Khối bán lẻ Hồ Chí Minh 31/08/2024
34 HO - Chuyên viên Hạch toán kế toán, Phòng Kế toán Hồ Chí Minh 31/07/2024
35 Hội sở - Chuyên viên thiết kế (Chuyên mảng KHDN) Hồ Chí Minh 31/07/2024
36 HO - CVCC Giám sát tuân thủ phi tín dụng (Mảng Công Nghệ) Hồ Chí Minh 31/07/2024
37 Giám đốc/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam) Quảng Ngãi
Quảng Nam
Đà Nẵng
31/10/2024
38 GIÁM ĐỐC TÍN DỤNG (QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI,ĐÀ NẴNG) Quảng Ngãi
Quảng Nam
Đà Nẵng
31/10/2024
39 Hội sở - CVCC Xử lý nợ, Phòng xử lý nợ, Khối Vận hành Hồ Chí Minh 31/07/2024
40 HO - Trưởng nhóm Hạch toán kế toán, Phòng Kế toán Hồ Chí Minh 31/07/2024
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.