Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
21 Nhân viên kinh doanh vốn Hồ Chí Minh 28/02/2019
22 Chuyên viên hành chính (biết lái xe dấu D) Hồ Chí Minh 28/02/2019
23 Chuyên viên sản phẩm Bancassurance Hà Nội 28/02/2019
24 Chuyên viên xử lý nợ (TTRB) Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
28/02/2019
25 Chuyên viên Thẩm định giá - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
Lạng Sơn
Ninh Bình
Hải Phòng
...
28/02/2019
26 Chuyên viên quản lý công cụ Hà Nội 28/02/2019
27 Chuyên viên kế toán - Bộ phận Hậu kiểm Hồ Chí Minh 28/02/2019
28 Chuyên viên tổng hợp báo cáo kế toán Hồ Chí Minh 28/02/2019
29 Cộng tác viên Phòng nhân sự (BP Tuyển dụng) Hồ Chí Minh 28/02/2019
30 Chuyên viên phát triển kinh doanh thẻ - Trung tâm thẻ Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Bình Dương
Đang Tuyển

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.