Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 [Liobank] - Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng (Head of QA) Hồ Chí Minh 31/03/2024
2 Chuyên viên/Chuyên viên chính Xử lý giao dịch tín dụng cá nhân - Hội sở Hồ Chí Minh 31/03/2024
3 Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Kiểm soát và Cải tiến chất lượng - HCM Hồ Chí Minh 31/03/2024
4 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 29/02/2024
5 HO - CVCC Truyền thông, Trung tâm Marketing và Truyền thông Hồ Chí Minh 31/03/2024
6 Giám đốc quan hệ khách hàng cá nhân - Đồng Nai Đồng Nai 06/03/2024
7 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Cá nhân (TP.HCM) Hồ Chí Minh 29/02/2024
8 Chuyên viên Quan hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh
Tây Ninh
Bình Dương
29/02/2024
9 HO - CVCC Quản trị hiệu suất, Khối SME Hồ Chí Minh 29/02/2024
10 HO - CVCC Quản trị nợ và danh mục, Khối KHDN SME Hồ Chí Minh 29/02/2024
11 HO - Chuyên gia Quản trị rủi ro công nghệ, Khối Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh 29/02/2024
12 HO - CVCC Chính sách và Nhận diện sớm rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh 29/02/2024
13 HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh 29/02/2024
14 Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp [ Khánh Hòa, Gia Lai ] Khánh Hòa
Gia Lai
21/03/2024
15 HO - TBP Phân tích tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch Hồ Chí Minh 31/03/2024
16 CVC/CVCC Quản trị trải nghiệm khách hàng Hồ Chí Minh 02/03/2024
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.