Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Chuyên gia Pháp chế, Phòng Pháp chế Hồ Chí Minh 01/11/2023
2 HO - CVCC Thiết kế Hồ Chí Minh 30/09/2023
3 HO - CV/CVC Tác nghiệp tài trợ thương mại, Khối SME Hồ Chí Minh 10/10/2023
4 [Liobank] - Giám Sát Quản Lý Hành Chính Hồ Chí Minh 30/09/2023
5 Hội sở - Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (TT SME Hallmark) Hồ Chí Minh 31/12/2023
6 Chuyên viên Thẩm định giá - Khu vực miền Tây, miền Trung, Hội sở KV Mê Kong
KV miền Nam
KV Miền trung
KV Tây Nguyên
04/10/2023
7 IT - Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Vận hành hệ thống thẻ Hồ Chí Minh 15/10/2023
8 HO - CV/ CVCC Dịch vụ ngân hàng đầu tư - Phòng Đầu tư Hồ Chí Minh 30/09/2023
9 Chuyên viên/Nhân viên Xử lý giao dịch tín dụng doanh nghiệp - Hội sở Hồ Chí Minh 17/10/2023
10 Trưởng bộ phận Hỗ trợ hoạt động thẻ Hồ Chí Minh 08/10/2023
11 Digital Banking - CVCC/ Giám đốc Phát Triển Sản Phẩm Số Hồ Chí Minh 30/09/2023
12 Digital Banking - Nhân viên Telesales Ngân hàng số Hồ Chí Minh 30/09/2023
13 Chuyên viên Hành chính Kế toán - Bình Phước Bình Phước 02/10/2023
14 [Trảng Bàng, Hòa Thành - Tây Ninh] Chuyên viên Dịch vụ tín dụng Tây Ninh 23/09/2023
15 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Xử lý yêu cầu Thẻ Hồ Chí Minh 22/09/2023
16 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Kiểm soát giao dịch thẻ Hồ Chí Minh 22/09/2023
17 Hội sở - Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (TT SME Hallmark) Hồ Chí Minh 31/12/2023
18 HO - Quản lý đội Khách hàng doanh nghiệp CIB Hồ Chí Minh 31/12/2023
19 HO - Chuyên gia/Giám Đốc Tư vấn tài chính doanh nghiệp Hoặc Tư vấn Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư - Mảng IB Hồ Chí Minh 30/09/2023

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.