Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 GIÁM ĐỐC TÍN DỤNG (ĐÀ NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH, HUẾ) Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Quang Nam
Da Nang
15/09/2024
2 Cộng Tác Viên Sáng Tạo Nội Dung Ho Chi Minh 22/08/2024
3 Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - Miền Tây Dong Thap
Vinh Long
Can Tho
Long An
An Giang
...
18/08/2024
4 HO - Cộng tác viên Tuyển Dụng (phụ trách IT) Ho Chi Minh 15/08/2024
5 GIAO DỊCH VIÊN (HỘI AN) Quang Nam 30/09/2024
6 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Trưởng phòng dịch vụ khách hàng - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
31/07/2024
7 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
31/07/2024
8 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Dịch vụ tín dụng - Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
31/07/2024
9 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Kiểm soát viên - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
31/07/2024
10 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giao dịch viên - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
31/07/2024
11 HO - CVCC Phát triển sản phẩm phi tín dụng KHDN, Khối SME Ha Noi
Ho Chi Minh
03/08/2024
12 Hội sở - Chuyên viên Giám sát tuân thủ, Khối bán lẻ Ho Chi Minh 31/08/2024
13 HO - CVCC Giám sát tuân thủ phi tín dụng (Mảng Công Nghệ) Ho Chi Minh 31/07/2024
14 GIÁM ĐỐC TÍN DỤNG (QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI,ĐÀ NẴNG) Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
31/10/2024
15 GIAO DỊCH VIÊN Quang Ngai 30/09/2024
16 Chuyên viên/ Giám đốc Tín dụng (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Bình Định) Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Quang Nam
Da Nang
31/07/2024
17 HO - Giám đốc Phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI, Khối CIB Ha Noi
Ho Chi Minh
31/12/2024
18 Giám đốc/ Chuyên viên Tín dụng (Miền Đông) Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Duong
Binh Phuoc
31/08/2024
19 IT - Security Engineer (An ninh thông tin) Ho Chi Minh 31/07/2024
20 Trưởng bộ phận Kiểm soát giao dịch thẻ Ho Chi Minh 15/08/2024
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.