Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Hội sở - CVCC Bán hàng với đối tác, Khối Khách hàng doanh nghiệp Ha Noi
Ho Chi Minh
15/03/2023
2 HO - Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 Ho Chi Minh 28/02/2023
3 [Liobank] Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Thẻ (cấp Quản lý/ Giám sát) Ho Chi Minh 08/03/2023
4 [CHI NHÁNH MỚI 2023] Giám đốc chi nhánh/Phòng giao dịch Ha Noi
Ho Chi Minh
Ninh Binh
Quang Ninh
Thai Binh
...
28/02/2023
5 Kiểm soát viên - Miền Tây Kien Giang
Soc Trang
Bac Lieu
12/02/2023
6 HO - KSV Thanh toán nước ngoài, Phòng Thanh toán Ho Chi Minh 20/02/2023
7 HO - Chuyên viên Báo cáo kế toán, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 16/02/2023
8 HO - TBP Phân tích tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch Ho Chi Minh 15/02/2023
9 [Liobank] Nhân Viên/ Chuyên Viên Giao Nhận Thẻ Tín Dụng (Card Distribution Specialist) Ha Noi
Ho Chi Minh
31/03/2023
10 Trưởng bộ phận Kiểm soát giao dịch thẻ Ho Chi Minh 16/02/2023
11 [KHĐC - OCB] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Ho Chi Minh 15/03/2023
12 Giao Dịch Viên [ Hồ Chí Minh ] Ho Chi Minh 15/02/2023
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.