Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Giám đốc/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam) Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
31/10/2024
2 GIAO DỊCH VIÊN Quang Ngai 30/09/2024
3 [OFB 2024] - Thực tập sinh Quan hệ khách hàng cá nhân - Đà Nẵng, Cà Mau, Quảng Nam, Kiên Giang Khanh Hoa
Kien Giang
Ca Mau
Quang Nam
Da Nang
30/06/2024
4 Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng CIB - HCM Ho Chi Minh 31/12/2024
5 Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 Ho Chi Minh 15/07/2024
6 Chuyên viên/Giám đốc Phê duyệt tín dụng - Hồ Chí Minh & Hà Nội Ha Noi
Ho Chi Minh
15/06/2024
7 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giao dịch viên - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
8 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
9 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Trưởng phòng dịch vụ khách hàng - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
10 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Kiểm soát viên - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
11 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giám đốc chi nhánh/Phòng giao dịch Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
12 HO - Giám đốc Phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI, Khối CIB Ha Noi
Ho Chi Minh
31/12/2024
13 Digital Banking - Trưởng bộ phận/ Trưởng nhóm Khai thác đối tác và HST Ho Chi Minh 30/06/2024
14 Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân [ Hồ Chí Minh ] Ho Chi Minh 06/07/2024
15 Digital Banking - Chuyên viên Khai thác khách hàng OMNI Ho Chi Minh 30/06/2024
16 HO - Chuyên viên Định chế tài chính ngân hàng Ho Chi Minh 20/06/2024
17 HO - Trưởng bộ phận/ CVCC Đầu tư giấy tờ có giá - Phòng Đầu tư Ho Chi Minh 29/06/2024
18 Giám đốc/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Miền Tây Vinh Long
Can Tho
Long An
An Giang
Kien Giang
...
29/06/2024
19 Giao Dịch Viên - Miền Tây Can Tho
Kien Giang
Soc Trang
Bac Lieu
29/06/2024
20 [OFB 2024] - Thực tập sinh Quan hệ khách hàng cá nhân - [ Khánh Hòa, EaHleo, Eakar DakLak ] DakLak
Khanh Hoa
25/06/2024
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.