Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - Chuyên viên Hạch toán kế toán, Phòng Kế toán Hồ Chí Minh 31/10/2022
2 HO - Chuyên viên Kiểm soát sau, Phòng Kế toán Hồ Chí Minh 31/10/2022
3 HO - Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh 31/10/2022
4 Nhân viên/ Chuyên viên Điều hòa vốn - Phòng Quản lý Tài sản Nợ và Có Hồ Chí Minh 15/10/2022
5 Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý vốn - Phòng Quản lý Tài sản Nợ và Có Hồ Chí Minh 15/10/2022
6 IT - Senior UI/UX Designer Hồ Chí Minh 19/10/2022
7 HO - Senior Innovation Lab Specialist (Chuyên viên cao cấp Đổi mới sáng tạo) Hồ Chí Minh 19/10/2022
8 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Sản Phẩm Thẻ Hồ Chí Minh 26/10/2022
9 HO - Underwriter Card Center (Fintech Farm Project) Hồ Chí Minh 31/10/2022
10 HO - KSV Tác nghiệp tài trợ thương mại, Khối KHDN Hồ Chí Minh 25/10/2022
11 HO - CVCC Mô hình và báo cáo QLRR hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
Hồ Chí Minh
25/10/2022
12 HO - CVCC Chính sách và Giám sát RRHĐ, Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
Hồ Chí Minh
25/10/2022
13 HO - Nhân viên Marketing Hồ Chí Minh 20/10/2022
14 HO - Chuyên gia Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh 20/10/2022
15 HO - CVCC Thiết kế, Phòng Marketing Hồ Chí Minh 20/10/2022
16 HO - CVCC Giải pháp thanh toán và tiền gửi, Khối KHDN Hồ Chí Minh 01/10/2022
17 [KHĐC] Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Phòng Chiến Lược Thu Hồi Nợ) Hồ Chí Minh 30/09/2022
18 HO - CVCC Phát triển sản phẩm cho vay thế chấp, Khối KHCN Hà Nội
Hồ Chí Minh
30/09/2022
19 HO - CVCC Mua sắm cung ứng (mảng CNTT), Phòng Hành chính quản trị Hồ Chí Minh 18/10/2022
20 HO - Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 Hồ Chí Minh 30/09/2022
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.