Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 HO - CVCC Phát triển sản phẩm non-lending, Khối RB Ho Chi Minh 30/11/2023
2 HO - Chuyên viên cao cấp Đào tạo trực tuyến, Phòng Đào tạo Ho Chi Minh 31/10/2023
3 HO - CVCC Mua sắm cung ứng, Phòng Hành chính quản trị Ho Chi Minh 31/10/2023
4 Kiểm soát viên - Khu vực HCM (Tân Phú), Huế Ho Chi Minh 31/10/2023
5 HO - CVCC/CV Kế toán thuế, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 31/10/2023
6 HO - Chuyên gia Pháp chế, Phòng Pháp chế Ho Chi Minh 01/11/2023
7 [Liobank] - Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng (24/7) Ho Chi Minh 31/10/2023
8 GĐ/ Chuyên viên tín dụng - Cần Thơ, Bạc Liêu Vinh Long
Long An
An Giang
Kien Giang
Ca Mau
...
31/10/2023
9 HO - CVCC Phân khúc khách hàng và Chiến lược kinh doanh, Khối SME Ha Noi 31/10/2023
10 [Liobank] Chuyên Viên Phân Phối Thẻ - (Card Distribution Specialist) Ho Chi Minh
Hai Phong
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
31/10/2023
11 IT - Chuyên viên hỗ trợ dịch vụ công nghệ (IT Help Desk) Ho Chi Minh 31/10/2023
12 [Liobank] - Chuyên viên Phòng chống gian lận và Kiểm soát tuân thủ (MET) Ho Chi Minh 31/10/2023
13 HO - CVCC Chiến lược Quản lý rủi ro, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 31/10/2023
14 [Liobank] Chuyên viên Thu hồi nợ Ho Chi Minh 31/10/2023
15 Giám đốc/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Ha Noi
Quang Ninh
Thanh Hoa
Nghe An
Bac Ninh
29/09/2023
16 Chuyên viên thu hồi nợ Ha Noi 30/09/2023
17 [Liobank] Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng (Quality Controller) Ho Chi Minh 30/09/2023
18 HO - CVCC Thiết kế Ho Chi Minh 30/09/2023
19 HO - CV/CVC Tác nghiệp tài trợ thương mại, Khối SME Ho Chi Minh 10/10/2023
20 Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng [ Hồ Chí Minh ] Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
30/10/2023
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.