Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 [CHI NHÁNH MỚI 2023] Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân - Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Tây Ninh Ninh Binh
Quang Ninh
Tay Ninh
Bac Ninh
30/06/2023
2 [CHI NHÁNH MỚI 2023] Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - Quảng Ninh, Ninh Bình, Bắc Ninh, Tây Ninh Ninh Binh
Quang Ninh
Tay Ninh
Bac Ninh
30/06/2023
3 HO - Chuyên gia Hỗ trợ thực địa và Giải pháp tài chính, Khối SME Ha Noi
Ho Chi Minh
01/08/2023
4 Giao Dịch Viên - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/07/2023
5 Chuyên viên bán hàng qua điện thoại và digital Ho Chi Minh 01/07/2023
6 Chuyên viên/Nhân viên Tư vấn và Chăm sóc khách hàng Thẻ Ho Chi Minh 01/07/2023
7 CV/ NV Hỗ trợ Kinh doanh (Sale Admin) - Quận 2 Ho Chi Minh 31/07/2023
8 HO - Chuyên viên cao cấp Dịch vụ ngân hàng đầu tư - Phòng Đầu tư Ho Chi Minh 30/06/2023
9 Giám đốc/ Chuyên viên tín dụng [ Hồ Chí Minh - Tân Phú, Quận 5, Quận 3, Quận 6,... ] Ho Chi Minh 29/06/2023
10 HO - Kiểm toán viên Ho Chi Minh 15/07/2023
11 Chuyên viên cao cấp MIS thẻ Ho Chi Minh 30/06/2023
12 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Quản lý dự án thẻ (Card Project) Ho Chi Minh 01/07/2023
13 Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - Bình Thuận, Bình Dương, Tây Ninh Ho Chi Minh
Binh Thuan
Tay Ninh
Binh Duong
29/06/2023
14 Kiểm soát viên - Miền Tây Dong Thap
Bac Lieu
30/06/2023
15 HO - Cộng tác viên Tuyển Dụng Ho Chi Minh 30/06/2023
16 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Xử lý yêu cầu Thẻ Ho Chi Minh 29/06/2023
17 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Kiểm soát giao dịch thẻ Ho Chi Minh 29/06/2023
18 Giám đốc/ Chuyên viên tín dụng - Miền Đông (Bình Thuận, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh) Dong Nai
Binh Thuan
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Duong
29/06/2023
19 Nhân viên Lễ Tân - Hội Sở (Quận 2) Ho Chi Minh 30/06/2023
20 HO - Chuyên viên Phát triển khách hàng - P. Kinh doanh ngoại hối Ho Chi Minh 26/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.