Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Trưởng Cụm Dịch vụ tín dụng Khanh Hoa 10/01/2024
2 Kiểm soát viên Ba Ria - Vung Tau 20/12/2023
3 HO - Trưởng bộ phận Quản trị thương hiệu, Phòng Marketing Ho Chi Minh 10/01/2024
4 Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng [ Hồ Chí Minh ] Ho Chi Minh 31/12/2023
5 Giám đốc/CVCC Tư vấn Dịch vụ Ngân hàng đầu tư, Khối KHDN lớn, Hội sở Ho Chi Minh 31/01/2024
6 Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng (ưu tiên), PGD Từ Sơn, Bắc Ninh Bac Ninh 31/01/2024
7 Chuyên viên tín dụng - Khu vực HCM Ho Chi Minh 12/12/2023
8 HO - CVCC/Trưởng nhóm Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 31/12/2023
9 HO - Chuyên viên cao cấp Đào tạo trực tuyến, Phòng Đào tạo Ho Chi Minh 20/12/2023
10 HO - CVCC/CVC Giám sát tuân thủ tín dụng, P. Kiểm soát tuân thủ Ho Chi Minh 15/12/2023
11 HO - Chuyên viên Báo cáo kế toán, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 15/12/2023
12 Hội sở - Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (TT SME Hallmark) Ho Chi Minh 31/12/2023
13 HO - Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường, Phòng Thu hồi nợ, Khối bán lẻ Ho Chi Minh 31/12/2023
14 Nhân viên Thu hồi nợ qua điện thoại (nhóm nợ) Ho Chi Minh 07/01/2024
15 Giám đốc/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Miền Tây Can Tho
Long An
An Giang
Kien Giang
Ca Mau
...
05/01/2024
16 Giám đốc/ Chuyên viên tín dụng - Miền Tây Can Tho
Long An
An Giang
Kien Giang
Ca Mau
...
05/01/2024
17 Chuyên viên/Nhân viên Tư vấn chăm sóc khách hàng Thẻ Ho Chi Minh 25/12/2023
18 Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - SME [ĐÀ NẴNG, GIA LAI] Gia Lai
Da Nang
14/12/2023
19 Chuyên viên/Nhân viên bán hàng qua điện thoại và digital [ Tân Bình ] Ho Chi Minh 14/12/2023
20 Giao Dịch Viên - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 31/12/2023
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.