Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 GĐ/ CV/ NV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - KV Miền Bắc Ha Noi
Hai Phong
Thanh Hoa
Nghe An
Bac Ninh
30/06/2023
2 [CHI NHÁNH MỚI 2023] Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân - Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Tây Ninh Ninh Binh
Quang Ninh
Tay Ninh
Bac Ninh
30/06/2023
3 Giám đốc trung tâm SME - Hồ Chí Minh, Kiên Giang Ho Chi Minh
Kien Giang
30/06/2023
4 Giám đốc trung tâm Bán lẻ (RB) - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Tay Ninh
Da Nang
30/06/2023
5 HO - Chuyên gia Hỗ trợ thực địa và Giải pháp tài chính, Khối SME Ha Noi
Ho Chi Minh
01/08/2023
6 Giao Dịch Viên - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/07/2023
7 Chuyên viên bán hàng qua điện thoại và digital Ho Chi Minh 01/07/2023
8 CV/ NV Hỗ trợ Kinh doanh (Sale Admin) - Quận 2 Ho Chi Minh 31/07/2023
9 Giám đốc/ Chuyên viên tín dụng [ Hồ Chí Minh - Tân Phú, Quận 5, Quận 3, Quận 6,... ] Ho Chi Minh 29/06/2023
10 Chuyên viên cao cấp MIS thẻ Ho Chi Minh 30/06/2023
11 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Quản lý dự án thẻ (Card Project) Ho Chi Minh 01/07/2023
12 Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - Bình Thuận, Bình Dương, Tây Ninh Ho Chi Minh
Binh Thuan
Tay Ninh
Binh Duong
29/06/2023
13 Trợ lý Giám đốc khu vực bán lẻ - Bình Định Binh Dinh 30/06/2023
14 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Xử lý yêu cầu Thẻ Ho Chi Minh 29/06/2023
15 Nhân viên Lễ Tân - Hội Sở (Quận 2) Ho Chi Minh 30/06/2023
16 HO - Chuyên viên Phát triển khách hàng - P. Kinh doanh ngoại hối Ho Chi Minh 26/06/2023
17 [Cần Thơ] Chuyên viên/Nhân viên Hành chính Can Tho 25/06/2023
18 Digital Banking - CV/ CVCC Phân Tích Dữ Liệu Số (Senior Digital Data Analyst) Ho Chi Minh 25/06/2023
19 HO - Phó Phòng Phát triển sản phẩm SME (phụ trách phi tín dụng) Ho Chi Minh 15/07/2023
20 HO - CVCC Phát triển sản phẩm tín dụng KHDN SME Ho Chi Minh 30/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.