Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 HO - CVCC Giám sát tuân thủ phi tín dụng (Mảng Công Nghệ) Ho Chi Minh 31/07/2024
2 Giám đốc/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam) Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
31/10/2024
3 Hội sở - CVCC Xử lý nợ, Phòng xử lý nợ, Khối Vận hành Ho Chi Minh 31/07/2024
4 HO - Trưởng nhóm Hạch toán kế toán, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 31/07/2024
5 HO - CVCC Báo cáo kế toán, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 31/07/2024
6 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Dịch vụ tín dụng - Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
7 [OFB 2024] - Thực tập sinh Quan hệ khách hàng cá nhân - Đà Nẵng, Cà Mau, Quảng Nam, Kiên Giang Khanh Hoa
Kien Giang
Ca Mau
Quang Nam
Da Nang
30/06/2024
8 Hội sở - Trưởng bộ phận Quản lý tài sản, Khối Vận hành Ho Chi Minh 30/06/2024
9 HO - CVCC Giám sát tuân thủ Thẩm định giá Ha Noi
Ho Chi Minh
30/06/2024
10 Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng CIB - HCM Ho Chi Minh 31/12/2024
11 Hội sở - Giám đốc Vận hành và Phân tích Danh mục đầu tư, Khối KHDN CIB Ho Chi Minh 30/06/2024
12 HO - Chuyên viên Marketing, Khối Bán lẻ Ho Chi Minh 30/06/2024
13 HO - CVCC Quản trị danh mục tín dụng, khối CIB Ho Chi Minh 30/06/2024
14 HO - CVCC Chính sách và Nhận diện sớm rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 30/06/2024
15 HO - CVCC Giám sát gian lận, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 30/06/2024
16 HO - Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro công nghệ và thẻ, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 30/06/2024
17 HO - CVCC Kiểm soát sau, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 30/06/2024
18 Chuyên viên/Giám đốc Phê duyệt tín dụng - Hồ Chí Minh & Hà Nội Ha Noi
Ho Chi Minh
15/06/2024
19 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
20 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giám đốc chi nhánh/Phòng giao dịch Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.