Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 [CHI NHÁNH MỚI 2023] Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân - Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Tây Ninh Ninh Binh
Quang Ninh
Tay Ninh
Bac Ninh
30/06/2023
2 [CHI NHÁNH MỚI 2023] Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - Quảng Ninh, Ninh Bình, Bắc Ninh, Tây Ninh Ninh Binh
Quang Ninh
Tay Ninh
Bac Ninh
30/06/2023
3 Giám đốc Phòng giao dịch Tây Ninh (Hòa Thành, Trảng Bàng) Tay Ninh 30/06/2023
4 Giám đốc trung tâm SME - Hồ Chí Minh, Kiên Giang Ho Chi Minh
Kien Giang
30/06/2023
5 Giám đốc trung tâm Bán lẻ (RB) - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Ho Chi Minh
Tay Ninh
Da Nang
30/06/2023
6 [ROM ACADEMY] CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC TIỀM NĂNG (Ngoài ngành) Ho Chi Minh 30/06/2023
7 HO - Chuyên gia Hỗ trợ thực địa và Giải pháp tài chính, Khối SME Ha Noi
Ho Chi Minh
01/08/2023
8 Giao Dịch Viên - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 05/07/2023
9 CV/ NV Hỗ trợ Kinh doanh (Sale Admin) - Quận 2 Ho Chi Minh 31/07/2023
10 Giám đốc/ Chuyên viên tín dụng [ Hồ Chí Minh - Tân Phú, Quận 5, Quận 3, Quận 6,... ] Ho Chi Minh 29/06/2023
11 Chuyên viên cao cấp MIS thẻ Ho Chi Minh 30/06/2023
12 Kiểm soát viên - Miền Tây Dong Thap
Bac Lieu
30/06/2023
13 HO - Cộng tác viên Tuyển Dụng Ho Chi Minh 30/06/2023
14 Trợ lý Giám đốc khu vực bán lẻ - Bình Định Binh Dinh 30/06/2023
15 Giám đốc/ Chuyên viên tín dụng - Miền Đông (Bình Thuận, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh) Dong Nai
Binh Thuan
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Duong
29/06/2023
16 Nhân viên Lễ Tân - Hội Sở (Quận 2) Ho Chi Minh 30/06/2023
17 HO - Chuyên viên Phát triển khách hàng - P. Kinh doanh ngoại hối Ho Chi Minh 26/06/2023
18 HO - Chuyên Viên Tuyển Dụng Ho Chi Minh 30/06/2023
19 HO - Phó Phòng Phát triển sản phẩm SME (phụ trách phi tín dụng) Ho Chi Minh 15/07/2023
20 HO - CVCC Phát triển sản phẩm tín dụng KHDN SME Ho Chi Minh 30/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.